ติดต่อหลักสูตร
     Email :                    supaporn@tapee.ac.th
     โทรศัพท์:                 0-7720-4431 ต่อ 1100
     ที่ทำการหลักสูตร:     ห้อง 102(2) อาคาร ศรีไพโรจน์  
                                    มหาวิทยาลัยตาปี วิทยาเขตเมืองฯ  8/151 ซ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000